Föräldraledighet och vård av barn

Här finns information om statsanställdas frånvaro på grund av föräldraledighet och vård av barn.

Föräldraledighet och vård av barn i tabeller, bland annat för dig som läser med skärmläsare

Översta diagrammet: Statsanställdas sammanlagda frånvaro på grund av föräldraskap 

Det översta diagrammet visar statsanställdas föräldraledighet i procent av ordinarie arbetstid, från 2006 till senast tillgängliga år. Om du kryssar i  "Vård av barn" i det undre diagrammet så visar det övre diagrammet summan av föräldraledighet och vård av barn.

Undre diagrammet: Frånvaro på grund av föräldraskap uppdelat på typ av frånvaro

Det undre diagrammet visar föräldraledighet med föräldrapenning respektive utan föräldrapenning. Om Vård av barn är ikryssat ser du även detta.

Du kan även välja att göra urval och titta endast på kvinnor eller endast män. Om du tittar på både kvinnor och män och sedan klickar på de inramade pilarna kan du se diagrammen för kvinnor och män parallellt.

Du kan även välja att titta på endast chefer eller endast medarbetare, samt välja att titta på ett specifikt verksamhetsområde eller ett åldersintervall.

Verksamhetsinriktningar

Här kan du ta reda på vilka myndigheter som ingår i olika verksamhetsinriktningar (välj verksamhet så får du en lista på de myndigheter som ingår i det verksamhetsområdet)