Chefer i staten med tabeller

Här kan du läsa Chefer i staten med tabeller. Det är en version som passar bra för bland annat dig som läser med skärmläsare.

I staten är det fortfarande fler män än kvinnor som är chefer. Men kvinnorna har ökat kontinuerligt varje år, från 22 procent av alla chefer år 2000 till 45 procent år 2020.

Antal chefer inom staten per kön och totalt

Antal chefer inom staten år 2000 till 2020 uppdelat på kvinnor respektive män samt totalt.
ÅrKvinnorMänKvinnor & män
2021  9025  10625  19650
2020  8660  10795  19455
2019  8136  10614  18750
2018  7634  9683  17317
2017  7428  9877  17305
2016  7188  9794  16982
2015  6377  9997  16374
2014  6157  9647  15804
2013  5887  9487  15374
2012  5634  9558  15192
2011  5305  9299  14604
2010  5202  9440  14642
2009  4780  7857  12637
2008 4620  8561  13181
2007 4572 8744 13316
2006 4209 8123 12332
2005 4115 8517 12632
2004 3574 8379 11953
2003 3384 9610 12994
2002 3142 9655 12797
2001 2948 9868 12816
2000 2911 10452 13363

 

Andelen chefer uppdelat per kön i procent av anställda inom respektive kön

Andel chefer inom staten i procent år 2000 till 2020. Kvinnor som är chefer är i procent av antalet anställda kvinnor inom staten. Män som är chefer är i procent av antalet anställda män inom staten.

ÅrKvinnorMänKvinnor & män
2021  6,3 8,2 7,2
2020  6,2 8,8 7,5
2019  5,9 8,4 7,1
2018  5,6 7,8 6,6
2017  5,5 7,9 6,6
2016  5,4 8,0 6,6
2015  4,9 8,2 6,5
2014  4,7 7,9 6,3
2013  4,6 7,9 6,2
2012  4,5 8,1 6,2
2011  4,3 8,0 6,1
2010  4,3 8,3 6,2
2009  4,0 6,8 5,4
2008  3,9 7,2 5,6
2007  3,8  7,2 5,5
2006  3,5  6,7 5,1
2005  3,6  7,0 5,4
2004  3,1  6,7 5,0
2003  3,0  7,7 5,4
2002  2,8  7,8 5,4
2001  2,7  8,1 5,5
2000  2,6  8,0 5,6

 

Andelen chefer uppdelat per kön i procent av totala antalet chefer inom staten

Andel chefer inom staten i procent år 2000 till 2020, kvinnor respektive män i procent av totala antalet chefer inom staten.

ÅrKvinnorMän
2021 45,9 54,1
2020 44,5 55,5
2019 43,4 56,6
2018 44,1 55,9
2017 42,9 57,1
2016 42,3 57,7
2015 38,9 61,1
2014 39,0 61,0
2013 38,3 61,7
2012 37,1 62,9
2011 36,3 63,7
2010 35,5 64,5
2009 37,8 62,2
2008 35,1 64,9
2007  34,3 65,7
2006 34,1 65,9
2005 32,6 67,4
2004 29,9 70,1
2003 26,0 74,0
2002  24,6 75,4
2001  23,0 77,0
2000  21,8 78,2