Chefer i staten med tabeller

Här kan du läsa Chefer i staten med tabeller. Det är en version som passar bra för bland annat dig som läser med skärmläsare.

I staten är det fortfarande fler män än kvinnor som är chefer. Men kvinnornas andel ökar kontinuerligt varje år.

Antal chefer inom staten per kön och totalt

Antal chefer inom staten år 2000 till 2020 uppdelat på kvinnor respektive män samt totalt.
ÅrKvinnorMänKvinnor & män
2022 9429 10816 20245
2021  9069  10661  19730
2020  8701  10830  19531
2019  8177  10647  18824
2018  7676  9724  17400
2017  7465  9918  17383
2016  7222  9839  17061
2015  6403  10030  16433
2014  6182  9681  15863
2013  5916  9522  15438
2012  5656  9594  15250
2011  5331  9337  14668
2010  5229  9482  14711
2009  4809  7900  12709
2008 4647  8601  13248
2007 4604 8784 13388
2006 4209 8124 12333
2005 4115 8517 12632
2004 3574 8379 11953
2003 3384 9610 12994
2002 3142 9655 12797
2001 2948 9868 12816
2000 2911 10452 13363

 

Andelen chefer uppdelat per kön i procent av anställda inom respektive kön

Andel chefer inom staten i procent år 2000 till 2020. Kvinnor som är chefer är i procent av antalet anställda kvinnor inom staten. Män som är chefer är i procent av antalet anställda män inom staten.

ÅrKvinnorMänKvinnor & män
2021  6,3 8,2 7,2
2020  6,2 8,8 7,5
2019  5,9 8,4 7,1
2018  5,6 7,8 6,6
2017  5,5 7,9 6,6
2016  5,4 8,0 6,6
2015  4,9 8,2 6,5
2014  4,7 7,9 6,3
2013  4,6 7,9 6,2
2012  4,5 8,1 6,2
2011  4,3 8,0 6,1
2010  4,3 8,3 6,2
2009  4,0 6,8 5,4
2008  3,9 7,2 5,6
2007  3,8  7,2 5,5
2006  3,5  6,7 5,1
2005  3,6  7,0 5,4
2004  3,1  6,7 5,0
2003  3,0  7,7 5,4
2002  2,8  7,8 5,4
2001  2,7  8,1 5,5
2000  2,6  8,0 5,6

 

Andelen chefer uppdelat per kön i procent av totala antalet chefer inom staten

Andel chefer inom staten i procent år 2000 till 2020, kvinnor respektive män i procent av totala antalet chefer inom staten.

ÅrKvinnorMän
2021 45,9 54,1
2020 44,5 55,5
2019 43,4 56,6
2018 44,1 55,9
2017 42,9 57,1
2016 42,3 57,7
2015 38,9 61,1
2014 39,0 61,0
2013 38,3 61,7
2012 37,1 62,9
2011 36,3 63,7
2010 35,5 64,5
2009 37,8 62,2
2008 35,1 64,9
2007  34,3 65,7
2006 34,1 65,9
2005 32,6 67,4
2004 29,9 70,1
2003 26,0 74,0
2002  24,6 75,4
2001  23,0 77,0
2000  21,8 78,2