Arbetsgivarverkets medlemmar

Alla statliga myndigheter som styrs av regeringen är obligatoriska medlemmar i Arbetsgivarverket. Dessutom finns ett antal andra obligatoriska medlemmar samt frivilliga medlemmar.

Arbetsgivarverket är både en arbetsgivarorganisation för statliga arbetsgivare och en förvaltningsmyndighet.

Obligatoriska medlemmar i arbetsgivarorganisationen är även affärsverk och några myndigheter under Nordiska ministerrådet. Bland de frivilliga medlemmarna finns stiftelser som till exempel Chalmers, Jönköping university och Skansen.

På den här sidan listas samtliga medlemmar men även myndigheter som lyder direkt under riksdagen (dessa har ett servicekontrakt med Arbetsgivarverket men är inte är medlemmar). Myndigheter under riksdagen ingår ibland som ett tillval i den statistik som finns under Fakta om staten.

I tabellen nedan kan du se vilka arbetsgivare/myndigheter som ingår i olika verksamhetsinriktningar (Cofog) genom att välja verksamhet. Du får då en lista på de myndigheter som ingår i det verksamhetsområdet.

 

Medlemmarna i Arbetsgivarverket är antingen obligatoriska (myndigheter under regeringen) eller frivilliga. Arbetsgivarverket erbjuder också service till myndigheter under riksdagen, dessa är dock inte medlemmar i Arbetsgivarverket. Denna sida visar den statliga sektorns relation till Arbetsgivarverket som medlemsorganisation. På Fakta om staten i övrigt utgår statistiken från myndigheter under regeringen.

I statistiken ovan ingår månadsavlönade och timavlönade.