Anställda i staten

Staten är sedan 2006 indelad i olika verksamhetsinriktningar också kallad Cofog-inriktning (Classification of the functions of government).

Verksamhetsinriktningarna speglar de statliga verksamheternas bredd och mångfalden av arbetsuppgifter. Den största verksamhetsinriktningen med flest anställda är utbildning vilket omfattar universitet och högskolor. Fritidsverksamhet, kultur och religion är den verksamhetsinriktning som har minst antal anställda.