Fakta om staten

Staten är den minsta sektorn på arbetsmarknaden, men erbjuder en mycket stor bredd av verksamheter med kvalificerade arbeten och uppdrag. Välkommen till Arbetsgivarverkets statistiksidor om staten. Här kan du läsa om statens verksamhetsområden och dess medarbetare. Diagrammen är ofta dynamiska och ger valmöjligheter att studera olika kategorier eller urval.

Det finns olika sätt att beräkna antalet statsanställda. SCB:s arbetskraftundersökningar baseras på urval och därför går siffran för antal anställda i staten inte att jämföra med registerbaserad statistik. I SCB:s registerbaserade statistik (RAMS) särredovisas den statliga förvaltningen och därför motsvarar den siffran bättre de antal anställda som vi redovisar här på Fakta om staten.     

 

 

Kontakt

Har du frågor eller vill du veta mer om statistiken på de här sidorna? Kontakta oss på webb@arbetsgivarverket.se