Nya ledamöter i medlemsråden

Vi välkomnar Maria Sundgren från Konsumentverket och Eva Wallberg från Skolforskningsinstitutet till nya ledamöter i medlemsråden.

Maria Sundgren från Konsumentverket har utsetts till nye ledamot i medlemråd 1 och Eva Wallberg från Skolforskningsinstitutet blir ny ledamot i medlemsråd 2.

Om medlemsråden

  • Medlemsråden sammanträder cirka åtta gånger per år i anslutning till styrelsens möten.
  • För att spegla statlig sektor tillsätts råden utifrån medlemmarnas verksamhetsinriktning, lokalisering och storlek.
  • Varje sektor representeras av åtta ledamöter som sektorn ansvarar för att nominera.
  • Beslut om ledamot i medlemsråd fattas av Arbetsgivarverkets generaldirektör på delegation av styrelse.

Uppdraget som ledamot

  • Mandatperioden är på tre år.
  • Bidrar med sina samlade kunskaper och erfarenheter.
  • Agerar utifrån ett arbetsgivarpolitiskt helhetsperspektiv.
  • Är rådgivande till Arbetsgivarverket.

Mer information

Läs mer om medlemsorganisationen

Ledamöter i medlemsråd 1

Ledamöter i medlemsråd 2