Mindre revideringar i RALS-avtal

Arbetsgivarverket tecknade 4 oktober treåriga avtal med OFR/S,P,O och Seko. Med Saco-S fanns sedan tidigare ett löneavtal som gäller tillsvidare. Sedan avtalen tecknades har några mindre justeringar/revideringar gjorts och därför finns nya versioner nu att ladda ner.

Ändringarna är i huvudsak redaktionella. I OFR/S,P,O:s avtal hade AVA citerats på ett felaktigt sätt. Bilaga 4 till RALS har ersatts av en ny bilaga, utan någon materiell förändring.

De nya RALS:arna kommer så småningom att tryckas, men just nu finns de att hämta hem som pdf-filer via länkarna nedan.