Mentorprogrammet i Stockholm hösten 2018

Här finns information om mentorprogrammet i Stockholm hösten 2018 och hur du anmäler mentorer från din myndighet.

Mentorprogrammet har hittills arrangerats i tre omgångar och engagerat runt 100 statligt anställda de senaste två åren. I Mentorprogrammet får dina medarbetare möjlighet att utvecklas samtidigt som de bidrar till att öka nyanlända akademikers kunskap om statlig verksamhet och den svenska arbetsmarknaden.

Mentorprogrammet betyder mycket för de mentorer och adepter som deltar, i personlig såväl som yrkesmässig utveckling. Dessutom är mentorprogrammet en möjlighet till medlemssamverkan. Till exempel har vi sett att det uppstår spontana samarbeten mellan olika myndigheter och att fler än mentorerna blir engagerade. På så sätt berikar mentorprogrammet många fler än själva deltagarna.

Hösten 2018 drar en ny omgång av Mentorprogrammet igång och nu är det anställda vid utvalda myndigheter i Stockholm som får möjlighet att delta. Det finns 20 platser i programmet och det är först till kvarn som gäller. 

Ingen arbetsförmedling
Det är bra att känna till att syftet med mentorprogrammet inte är att skapa jobb eller praktikplats till adepten utan att öka kunskap och stödja utveckling som underlättar steget in på arbetsmarknaden.

Uppdraget som mentor är viktigt. Mentorerna kommer att vara ett stöd för en nyanländ akademiker som deltar i en arbetsmarknadspolitisk utbildning. Uppgiften blir att coacha och vägleda inom sitt kompetensområde men också kring den statliga tjänstemannarollen.

Mentoruppdraget är en möjlighet för era medarbetare att utveckla sin förmåga att leda andra men också att stärka sin personliga kompetens. Mentorutbildningen ger kunskap om ett coachande förhållningssätt och interkulturell kompetens som vi tror kommer att vara användbara färdigheter i ett mer mångkulturellt arbetsliv.

Som mentor lär man känna människor från andra kulturer och skapar ett större kontaktnät - mentorprogrammet blir på så sätt en plattform för nya nätverk men också erfarenhetsutbyte med andra mentorer.

För mentorerna börjar mentorprogrammet i september 2018 och avslutas i februari 2019. 

I uppdraget ingår:

  • en tvådagars utbildning i internatform
  • tre halvdagsträffar med övriga deltagare
  • att träffa sin adept minst en gång i månaden under två timmar

Läs mer under Utbildning och halvdagsträffar.

Mentoruppdraget genomförs på arbetstid. Att vara mentor innebär ett engagemang som man under sex månader förbinder sig att fullfölja.

Som mentor bör man ha någon av följande yrkesroller för att på bästa sätt kunna matcha dem som deltar i Korta vägen:

• Ekonom
• Jurist
• Ingenjör
• Samhällsvetare
• Pedagog

Som mentor behöver man tala minst svenska och engelska.

För att lyckas i sin roll som mentor bör man vara drivande och engagerad. Andra personliga förmågor som är viktiga för dem som ska delta i mentorprogrammet är att:

• ha god självkännedom
• vara en god lyssnare
• ha god förståelse för den statliga tjänstemannarollen och för vad en god förvaltningskultur innebär
• vara intresserad av att möta nya människor

Varje deltagande myndighet/organisation står för eventuella resor till och från utbildningen och träffarna.

Arbetsgivarverket bekostar mat, hotell och själva utbildningen/innehållet. 

För mentorer inleds programmet med en utbildning. Utbildningen är ett tvådagarsinternat i Stockholm som genomförs i samarbete med utbildningsföretaget Sällma AB och konsulterna Johanna Lindquist och Mia Bengtsson.

Utbildningen ges i Stockholm den 18-19 september 2018.

Utöver en inledande utbildning innehåller mentorprogrammet också tre halvdagsträffar med erfarenhetsutbyte, inspiration och möjlighet till ytterligare kunskapsuppbyggnad genom diskussioner med övriga deltagare i programmet.

Datum för halvdagsträffarna:

Träff 1: tisdag 2 oktober, förmiddag

Träff 2: torsdag 8 november, förmiddag

Träff 3: tisdag 19 februari 2019, förmiddag

Obs! Utbildningen och träffarna är obligatoriska och sker på arbetstid.

Det är du som medlemsföreträdare - eller den du utser som ansvarig för att hantera anmälan - som anmäler, rangordnar och kvalitetssäkrar mentorer från din myndighet.

Notera att vi på Arbetsgivarverket inte gör något urval av mentorerna, det ligger på varje myndighet att välja ut lämpliga personer utifrån ovanstående kriterier.

Tidigare erfarenheter har visat att det är värdefullt att vara minst två mentorer från varje myndighet. Därför rekommenderar vi detta.

Efter att ni har anmält era mentorer kommer vi att skicka dem en utförligare ansökningsblankett som de fyller i och skickar tillbaka. Den kommer att användas i matchningsprocessen.

Anmäl din myndighets mentorer med namn och mejladress senast den 30 juni genom att mejla nina.sipila@arbetsgivarverket.se.  

Frågor eller funderingar?

Kontakta gärna projektledare Sherlot Jonsson, 
sherlot.jonsson@arbetsgivarverket.se
eller projektadministratör Nina Sipilä, 
nina.sipila@arbetsgivarverket.se.

Adepter från Korta vägen

För att få adepter till mentorprogrammet samarbetar Arbetsgivarverket med Korta vägen. Korta vägen är en arbetsmarknadsutbildning som riktar sig till akademiker med utländsk bakgrund. Utbildningen finns på flera ställen i landet.

Läs mer om ansvarsfördelningen i Mentorprogrammet:

Mer om Arbetsgivarverkets mentorprogram

I Arbetsgivarverkets mentorprogram får statligt anställda möjlighet att under ett halvår vara mentor åt en nyanländ akademiker.

Programmet är ett sätt för myndigheter att ta del av nyanlända akademikers kompetens och erfarenhet. Samtidigt ger det nyanlända en möjlighet att lära sig mer om statens verksamhet och att utveckla sitt kontaktnät.