Frågor och svar

Här samlar vi några vanliga frågor och svar om mentorprogrammet.

Uppdraget som mentor är viktigt. Mentorerna kommer under 6 månader att ha ansvar för och vara ett stöd för en nyanländ akademiker som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Uppgiften blir att coacha och vägleda inom sitt kompetensområde men också kring den statliga tjänstemannarollen.

I uppdraget ingår:

  • en tvådagars utbildning i internatform
  • tre träffar med övriga deltagare
  • att du träffar din adept minst en gång i månaden under två timmar

Som mentor bör man ha någon av följande yrkesroller för att på bästa sätt kunna matcha dem som deltar i Korta vägen: ekonom, jurist, ingenjör, samhällsvetare eller pedagog.

Som mentor behöver man tala minst svenska och engelska.

För att lyckas i sin roll som mentor bör man vara drivande och engagerad. Andra personliga förmågor som är viktiga för dem som ska delta i mentorprogrammet är att ha god självkännedom, vara en god lyssnare, ha god förståelse för den statliga tjänstemannarollen och för vad en god förvaltningskultur innebär samt vara intresserad av att möta nya människor.

Mentorprogrammet är en möjlighet för de deltagande myndigheterna att profilera sig som attraktiva arbetsgivare och skaffa kunskap om nyanlända akademikers kompetens och erfarenhet.

Samtidigt är programmet ett sätt för nyanlända att lära sig mer om statens verksamhet och utveckla sitt kontaktnät i Sverige.

Syftet med mentorprogrammet är inte att ordna jobb åt adepterna.

Våren 2018 (mars - augusti) pågår tre parallella program, ett i Uppsala, ett i Jönköping och ett i Östergötland. Ytterligare ett program planeras starta i Stockholm under hösten 2018. Hör av dig till projektledare Sherlot Jonsson, sherlot.jonsson@arbetsgivarverket.se om du är intresserad att delta eller vill veta mer. 

Kontakt

Bild: Sherlot Jonsson, projektledareVill du veta mer? Kontakta projektledare Sherlot Jonsson via e-post:  sherlot.jonsson
@arbetsgivarverket.se