Deltagande myndigheter

I Mentorprogrammet hösten 2017 deltar följande myndigheter med en eller flera mentorer:

 • Arbetsmiljöverket
 • Försvarsmakten
 • Kriminalvården
 • Kronofogden
 • Naturhistoriska riksmuseet
 • Regeringskansliet
 • SMHI
 • Socialstyrelsen
 • Statens Geotekniska Institut
 • Stockholms universitet
 • Svenska institutet
 • Transportstyrelsen
 • Tullverket
 • Universitets- och högskolerådet

------

Under 2016-2017 genomfördes en pilotomgång av Mentorprogrammet. Följande myndigheter deltog med en eller flera mentorer:

 • Arbetsmiljöverket
 • Arbetsgivarverket
 • Ekonomistyrningsverket
 • Försvarsdepartementet
 • Försvarsmakten
 • Kammarkollegiet/Arvsfonden
 • Kronofogden
 • KTH
 • Länsstyrelsen i Stockholms län
 • Pensionsmyndigheten
 • Regeringskansliet
 • Skolverket
 • Statens Kulturråd
 • Södertörns högskola