Tidplan och genomförande

Analyskraft tas fram i olika steg och i olika paket. I oktober 2017 lanseras det nya webbaserade löneanalysverktyget vilket då ersätter det nuvarande löneanalysprogrammet.

Under våren och sommaren pågick ett intensivt utvecklingsarbete. I mars respektive juni startade två pilotgrupper med medlemmar som syftade till att testa och kvalitetsgranska Analyskraft.

Analyskraft tas fram stegvis, dels finns de fyra baspaketen som utvecklades under vår/sommar 2017, dels finns ett antal optioner som kan komma att aktualiseras längre fram.

Analyskraft ska när de fyra baspaketen är levererade innehålla sex huvudfunktioner:

 • Referensstatistik (import och översikt)
 • Register (import och översikt)
 • Grupper (skapa och visa)
 • Analysfunktioner
 • Administration
 • Hjälp- och support

Olika steg i utvecklingen av verktyget

De fyra baspaketen består av följande delar:

Baspaket 1

 • Import av registerdata
 • Registeröversikt
 • Administration av register inklusive att skapa grupper
 • Analysfunktion: Inför och under löneanalysarbete (Löneläge och lönespridning)
 • Central administration
 • Lokal administration
 • Arbetsgivarverkets administration

Baspaket 2

 • Analysfunktion: Inför och under löneanalysarbete (Löneskillnader kvinnor och män)
 • Hjälp- och supportfunktion

Baspaket 3

 • Import av registerdata levererat från Arbetsgivarverket
 • Import av referensstatistik
 • Analysfunktion: Inför och under löneanalysarbete (Referensstatistik)

Baspaket 4

 • Analysfunktion: Inför och under löneanalysarbete (Nya löner)

Option 1 och 2

De två optionerna består av ytterligare två analysfunktioner:

 • Analysfunktion: Följa upp löneförändring (Tidsserier)
 • Analysfunktion: Följa upp löneförändring (Löneutveckling)