Webb-tv: information om Analyskraft

Här hittar du filmer från Analyskrafts informationsträff. De innehåller bland annat information om hur du kan få tillgång till Analyskraft och hur verktyget kan vara ett stöd i det lokala lönebildningsarbete.