Pågående myndighetssamverkan

Här har vi samlat exempel på myndigheter som på olika sätt samarbetar för att underlätta arbetsgivarsamverkan.

Rörlighet i staten är ett samarbetsprogram mellan myndigheter som driver gemensamma aktiviteter och program som ger myndigheternas anställda större utvecklings- och karriärmöjligheter.

Myndighetsnätverket är ett nätverk för samverkan mellan ett antal myndigheter i Sundsvallsregionen. Tillsammans utvecklar de medarbetare och verksamhet.