Samarbeten och nätverk

Många myndigheter ingår i samarbeten och nätverk med andra inom statsförvaltningen. Här hittar du kort information om Rörlighet i staten, Myndighetsnätverket och Förvaltningsakademin.

Rörlighet i staten

Rörlighet i staten är ett samarbetsprogram mellan myndigheter som driver gemensamma aktiviteter och program som ger myndigheternas anställda större utvecklings- och karriärmöjligheter.

Rörlighet i staten

Myndighetsnätverket

Myndighetsnätverket är ett nätverk för samverkan mellan ett antal myndigheter i Sundsvallsregionen. Tillsammans utvecklar de medarbetare och verksamhet. 

Myndighetsnätverket

Förvaltningsakademin

Förvaltningsakademin är en mångvetenskaplig centrumbildning vid Södertörns högskola. Här samlas forskning om förvaltning, främst svensk statsförvaltning. Förvaltningsakademin utgör en arena för möten mellan olika delar av förvaltningen och akademin i form av seminarier och forskningssamverkan.

Förvaltningsakademin