”Det är viktigt att vi har chefer som ser framåt och har medarbetarna med sig”

Hon vill se färre stuprör och mer utveckling. Som ny GD på Statens tjänstepensionsverk får Maria Humla nu vara med och dra organisationens förnyelsearbete i mål.

Bild: Maria Humla, generaldirektör på SPV. Foto: Steven Persson

Du har jobbat på Statens tjänstepensionsverk (SPV) sedan 2009 och dessförinnan på bland annat Försäkringskassan. Vad tar du med dig från dina tidigare tjänster in i din nya roll som GD?

– Jag har varit på SPV i tio år och varit chef både för ekonomi, finansiering och försäkring och it. Nu senast var jag vikarierande GD så jag tar med mig min breda erfarenhet av verksamheten. Jag har också en lång chefserfarenhet från annat håll och är van att leda i förändring.

Har du någon arbetsgivarpolitisk fråga som du brinner för?

– Det är väl den stora frågan: varför är vi på jobbet? Vilket är det större syftet med att vi går hit? Där måste vi som arbetsgivare jobba för att skapa en gemensam bild av vart vi vill nå, vilka mål vi har. Sedan är lönen ett av våra tydligaste styrmedel för att nå målen, och det är viktigt att arbeta för att lönestrukturen och målen hänger ihop.

Vilka utmaningar har ni som myndighet framför er?

– Vi är mitt i ett förnyelsearbete där vi jobbar för att bli bättre på att leverera nytta till dem vi är till för. Tjänstepensionen, som vi administrerar, blir en allt viktigare del av den totala pensionen och det är avgörande att vi hänger med i att både leverera de tjänster och den service som förväntas. Inte minst måste vi tala om att vi finns. Att arbeta för att bli mer snabbfotade och flexibla, och skapa förutsättningar att navigera i en föränderlig värld med nya förväntningar och teknologier, är också en förutsättning. Vi har till exempel sedan snart ett år en avdelning som har till ansvar att driva arbetet med att konkretisera den utveckling myndigheten som helhet behöver på längre sikt.
– Organisationsmässigt har vi vidare i det här förnyelsearbetet tagit fram gemensamma mål och gemensamma strategiska vägval för myndigheten och som alla delar bidrar till. Det är en skillnad mot förut då vi gjorde det i de ”stuprör” vi då jobbade i. Det här arbetet påbörjade vi redan innan jag blev GD och det är kul att få vara med och dra det i mål.

I arbetet med att ta fram en strategi för statliga arbetsgivare togs tre målområden fram: utveckling och innovation, attraktiv arbetsgivare och ledarskap. Är det något av dessa som ni har speciellt fokus på?

– De hänger ju ihop. Utveckling och innovation kan vi inte välja bort, för det händer oavsett om vi vill eller inte. I det arbetet är ledarskapet jätteviktigt, att vi har chefer som ser vart vi är på väg och har medarbetarna med sig på den vägen. På SPV har vi jobbat mycket med att tydliggöra förväntningarna både mellan chefer och medarbetare och mig och cheferna. Om vi jobbar med utveckling och har ett bra ledarskap, då blir vi en attraktiv arbetsgivare, då vill folk jobba hos oss.

Vilket av dessa områden, eller något annat, tror du är den största utmaningen för staten som helhet?

– Vi måste i en större omfattning berätta om vilka roliga jobb som finns i staten så att vi kan fånga kompetensen även framöver. Sen måste vi komma ifrån ”stuprören” som finns även i det stora inom staten och till exempel samordna uppgifter om medborgarna.

Berätta något du har gjort som du är riktigt stolt över!

– Jag är stolt över att jag tog mig an tjänsten som it-chef och att vi tillsammans konstaterade att vi behöver gå mot en integrerad it-verksamhet istället för att ha den beställare-/leverantörsorganisation som vi hade tidigare. Den här insikten var ett viktigt inspel till hela organisationens förnyelsearbete och nu är vi nästan där. Det var en jätterolig resa och jag är stolt över att det fick sådana positiva följder.

Har du någon dold talang?

– Jag är händig, bra på att måla både invändigt och utvändigt, tapetsera och renovera fönster.