"Säkerheten är en utmaning som vi tror kommer att fortsätta växa"

Carin Jämtin är generaldirektör på biståndsmyndigheten Sida sedan den 1 juni 2017. Anställdas säkerhet och myndighetens kompetensförsörjning är några av utmaningarna som hon möter på sin nya arbetsplats.

Bild: Carin Jämtin, generaldirektör på Sida. Foto: Fredrik Persson

Du har ju tidigare haft olika politiska uppdrag. Vad tar du med dig därifrån in i din roll som generaldirektör?

– Jag tar med mig lite olika bitar. Inom politiken har jag varit med i diskussionen om att låta ”proffsen vara proffs”. Det är ju viktigt även som arbetsgivare att ha tillit till sina medarbetare, både att ha förtroende för att den som utför arbetet vet vad den gör men också att den säger till om något inte fungerar. Jag har också genomfört ett kulturarbete på en arbetsplats som hade stora problem. Jag vet att den sortens förändringar tar tid och måste få göra det. Att förändra kulturen är mycket mer komplicerat än att ändra i några stadgar.

Vilka särskilda utmaningar har ni på Sida framför er?

– Vi har många utmaningar men de är av olika typ på olika ställen. Sida har ju anställda i tre städer i Sverige och i ett fyrtiotal länder utomlands. I Stockholm handlar det om att attrahera rätt personal i konkurrens med många andra arbetsplatser. I andra länder kan det handla mer om att hitta rätt typ av arbetskraft. Utomlands har vi också utmaningen med säkerheten, det är många länder som är farliga att arbeta i och det måste vi som arbetsgivare hantera. Vi behöver ha människor på plats för att kunna ge bra bistånd men hur ser vi till att vår personal är säker? Just säkerheten är en utmaning som vi tyvärr tror kommer att fortsätta växa.
– En annan utmaning är könsfördelningen bland våra anställda, vi har idag en övervägande andel kvinnor. Likaså måste vi jobba för att få en större mångfald bland de anställda.

Hur gör ni för att vara en attraktiv arbetsgivare?

– Vi måste fortsätta arbeta med att visa att statliga arbeten är roliga och att man kan jobba med olika saker även om man är kvar på samma myndighet en längre tid. Sida har ju fördelen av att kunna erbjuda utlandstjänstgöring. Och på kontoren i Sverige finns också stora möjligheter till skiftande arbetsuppgifter, eftersom vi arbetar i så många länder och med olika typer av bistånd.

I arbetet med att ta fram en strategi för statliga arbetsgivare togs tre målområden fram: Utveckling och innovation, Attraktiv arbetsgivare och Ledarskap. Är det något av dessa områden som ni har speciellt fokus på?

– Alla tre områden är såklart viktiga på olika sätt hela tiden men vi satsar extra mycket på innovation och utveckling. Vi har till exempel en särskild innovationsavdelning och har även inrättat ett internt pris som delas ut till bästa innovativa ledare.

Berätta något du har gjort som du är riktigt stolt över!

– Mina två barn. Yrkesmässigt är jag stolt över det arbete i Sydafrika som vi genomförde med Palmecentret. Under åren 1995-97 utbildade vi väljare väldigt handfast i hur man röstar och vi hade även en demokratiskola för alla partier. I och med att vi skapade en miljö där alla ville vara med blev det en stor framgång.

Har du någon dold talang?

– Jag är riktigt bra på att laga pannkakor.

Kort om: Sida

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom sitt arbete och tillsammans med andra bidrar Sida till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU.

Antal anställda: Över 700 personer

Ort huvudkontor: Stockholm

Länk till Sidas webbplats