”Ledarskap är något av det svåraste som finns”

Peter Strömbäck blev ny generaldirektör på Patent- och registreringsverket den 12 mars 2018. Han är en taktfast ledare som gillar kreativitet och står stadigt rotad i den statliga värdegrunden.

Bild: Peter Strömbäck, generaldirektör på Patent- och registreringsverket

Du har ju tidigare jobbat både privat och statligt, nu senast som generaldirektör för Swedac. Vad tar du med dig från dina tidigare uppdrag in i din nya roll?

– Jag brukar beskriva mig själv som en framåtlutad byråkrat. Det är viktigt med ordning och reda men jag vill åstadkomma hållbara lösningar och då måste man vara kreativ. Därmed är jag djupt förankrad i den statliga värdegrunden. Ett värdegrundsbaserat ledarskap är viktigt för mig. Jag är nog också ganska uppdragsfixerad, det är lika viktigt vad vi gör som hur vi gör det.

Vilka utmaningar har ni som statlig myndighet framför er?

– Vi har en ny stor uppgift i att sprida kunskap om hur viktigt det är att förstå värdet av sina immateriella tillgångar och att skydda sin immaterialrätt, sådant som idéer, varumärken eller en uppfinning. De stora aktörerna i näringslivet har ofta koll på det men inte de mindre företagen. Det är en av våra uppgifter att hjälpa fler att förstå att de ska göra rätt från början för att lyckas i konkurrensen. Sen går ju näringslivet i stort genom en stor omställning med digitalisering och automatisering och där gäller det för oss att hänga med. Vi måste vara tillgängliga för våra kunder, en del i det är att vi bevakar AI noga. Det finns mycket där som vi troligtvis kan använda oss av framöver. Vi ingår också i ett internationellt sammanhang och där finns det utmaningar för våra system att fungera ihop.

I arbetet med att ta fram en strategi för statliga arbetsgivare togs tre målområden fram: utveckling och innovation, attraktiv arbetsgivare och ledarskap. Är det något av dessa som ni har särskilt fokus på utifrån ert uppdrag?

– Ledarskap ligger mig varmt om hjärtat. Det är något av det svåraste som finns, man måste hela tiden träna sig i det. Det handlar inte om att peka med hela handen utan om att lyssna, vara lyhörd. Sen har jag två budord till och det är riktning - vi måste alltid vara i rörelse, och ordning och reda - att ha en bra förvaltningskultur.

Vilket av dessa områden, eller något annat, tror du är den största utmaningen för staten som helhet?

– Jag trivs i staten, jag tror att min stil passar här. Jag gillar när det är komplext. Men det är viktigt att förvalta statstjänstemannaskapet, att värna det som ett gott varumärke. Det ska finnas en tillit till staten men vi måste också attrahera, inte minst de unga som kommer ut på arbetsmarknaden. Inte så att det måste vara hippt att jobba i staten, men vi ska lyfta fram det som är unikt med statstjänstemannarollen och marknadsföra det hårdare. Sen tycker att vi inte ska vara rädda för rörlighet, det måste vara lätt att byta jobb mellan olika myndigheter, departement och EU.

Berätta något du har gjort som du är riktigt stolt över!

– Det är ju barnen såklart. Men också att jag fortfarande kan spela innebandy, vi kom på sjätteplats i serien i år med mitt lag Rotebro IBK.

Har du någon dold talang?

– Jag är rytmisk, har bra taktkänsla, spelade trummor tidigare.