”Det är viktigt att alla känner sig delaktiga”

Med gedigen erfarenhet, ett professionellt nätverk och inte minst stor glädje har Per Nilsson återvänt till Gymnastik- och idrottshögskolan där han är rektor sedan den 1 juli 2018.

Bild: Per Nilsson, rektor på Gymnastik- och idrottshögskolan

Du var rektor för Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) för femton år sedan och har även själv studerat här. Vad tar du med dig när du nu är tillbaka, efter en tid som bland annat generaldirektör för Ungdomsstyrelsen och rektor på Ersta Sköndal Bräcke högskola?

– En stor glädje över att få träffa GIH igen och både se hur skolan har förändrats och med en bild av hur det kan bli. Nu har jag också 20 års erfarenhet av ledarskap i bagaget, både som chef för en myndighet i mer ”vanlig” bemärkelse men också från en annan högskola, som är noterad som aktiebolag. På så sätt har jag också erfarenhet av att arbeta utanför statlig sektor. 

– Jag har också jobbat mot regeringen på olika styrelseposter och tar med mig ett gediget professionellt och socialt nätverk som jag själv och lärosätet förhoppningsvis kan ha nytta av.

Har du någon arbetsgivarpolitisk hjärtefråga?

– Att det finns ett medarbetarskap som bygger på delaktighet. Jag tycker att det är viktigt att alla känner sig delaktiga i verksamheten och att det finns en gemensam riktning. Det är också viktigt att frågor som jämställdhet inte bara behandlas som en särskild fråga utan integreras i allt arbete, i såväl ledarskapet som medarbetarskapet.

Vilka utmaningar har ni som myndighet och lärosäte framför er?

– Som lärosäte har vi en stor uppgift framför oss som är kopplad till vårt uppdrag om fysisk aktivitet. Trots att vi svenskar rör oss mer än de gör i andra länder är det fortfarande en majoritet som rör sig för lite. Vi har möjlighet att bidra med både kunskap och utbildad personal som kan främja rörelse och hälsa. Delvis utifrån det uppdraget måste vi som myndighet också bli större men det är en utmaning att växa med god kvalitet.

I arbetet med att ta fram en strategi för statliga arbetsgivare togs tre målområden fram: utveckling och innovation, attraktiv arbetsgivare och ledarskap. Är det något av dessa områden som ni har speciellt fokus utifrån ert uppdrag?

– Utveckling och innovation ligger i vårt uppdrag i och med att vi bedriver forskning. Det är viktigt att se att innovation inte bara är teknisk utveckling utan också handlar om metoder. Innovation är också integrerat i vår utbildning, bland annat genom att vi ger en kurs i hur man kan omvandla innovation till produkter och tjänster.

Vilket område tycker du att staten som helhet behöver bli bättre på?

– Vi inom staten behöver bli bättre på att samverka med varandra, över myndighets- och lärosätesgränser. Jag tycker också att vi behöver bli bättre på att värna statstjänstemannarollen. Även om det kan kännas lite gammaldags så finns det något fint i att staten står för ordning och reda, att det finns en kvalitetssäkring vid förändringar och att någon har sett över konsekvenserna av olika beslut. Staten har också ansvar för att se till allas bästa och därmed särskilt de som inte har en stark röst själva.

Berätta något du har gjort som du är riktigt stolt över!

– Jag är stolt över Ungdomsstyrelsens (nuvarande Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) utveckling till en kunskapsmyndighet där den nu är en källa till kunskap om ungdomars vardagsliv som har legat till grund för många viktiga beslut. Jag är också stolt över att vara en del av ett ledar- och medarbetarskap som byggde på en känsla av gemenskap på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Jag hoppas kunna förena de två på min nya arbetsplats och göra GIH till ett kunskapscenter och en organisation med stark gemenskap och stolthet.

Har du någon dold talang?

– Jag tror att jag har en förmåga att få människor att trivas och känna att de kan bidra.