”Det är viktigt att värna arbetsgivaruppdraget”

Med 33 år i staten och flertalet av dem som chef har Maria Bredberg Pettersson gedigen erfarenhet när hon nu har gått in i ett nytt uppdrag som generaldirektör för Fortifikationsverket.

Bild: Maria Bredberg Pettersson

Du har lång erfarenhet av statlig verksamhet, bland annat från skatteförvaltningen, olika departement och nu senast från Rikspolisstyrelsen. Vad tar du med dig in i din nya tjänst?

– Att det är stimulerande och utmanande att jobba i en samhällsviktig verksamhet och det känns fantastiskt roligt med ett nytt statligt uppdrag.

Vilka är dina erfarenheter av arbetsgivarpolitiska frågor?

– Som chef har jag jobbat med dem hela tiden och jag tycker att det är särskilt viktigt att värna det delegerade arbetsgivaruppdrag man har som chef.

Hur är en bra ledare tycker du?

– En bra ledare jobbar väldigt nära verksamheten, lyssnar på medarbetarna men får samtidigt inte vara rädd för att fatta obekväma beslut. Det viktigaste är att alltid utgå ifrån uppdraget. Det ska också så klart vara ordning och reda men med kreativa resultat. I min egen chefsroll drivs jag av ett genuint intresse att möta människor och att få se dem växa.

Vilka utmaningar har ni som myndighet framför er?

– Vi har jättestora utmaningar framför oss, inte minst den långsiktiga kompetensförsörjningen. I takt med att myndigheten har haft neddragningar under flera år har också kompetensen försvunnit genom bland annat pensionsavgångar. Att hitta medarbetare med den specifika fortifikatoriska kompetens som vi kräver är inte så lätt. Vi får dels vända oss internationellt men vi har också interna utbildningar.
– En annan utmaning är att balansera förväntningarna på digitalisering och utveckling med en verksamhet som har extremt höga krav på säkerhet och sekretess. Vi är också i skärningspunkten mellan privat och offentlig verksamhet och det gäller att hänga med när försvaret utvecklas. Vi är en ganska liten myndighet med en stor uppgift.

I arbetet med att ta fram en strategi för statliga arbetsgivare togs tre målområden fram: utveckling och innovation, attraktiv arbetsgivare och ledarskap. Är det något av dessa områden som ni har speciellt fokus på utifrån ert uppdrag?

– Det är en kombination av alla tre. Utifrån kompetensförsörjningen är det viktigt att vi är en attraktiv arbetsgivare.

Vilket område är den största utmaningen för staten som helhet, anser du?

– För staten som helhet behöver den här utvecklingen ske utifrån att vi samtidigt vårdar och värnar den statliga tjänstemannarollen som bland annat utgår ifrån legalitet och objektivitet.

Berätta något du har gjort som du är riktigt stolt över!

– Jag är stolt över mina 33 år i staten, att jag har fått vara med och bidra. Privat är jag stolt över mina två söner.

Har du någon dold talang?

– Jag är en hejare på att köra jordfräs.

Kort om Fortifikationsverket

Fortifikationsverket äger och förvaltar Sveriges försvarsfastigheter. Myndigheten har regeringens uppdrag att se till att Försvarsmakten har väl fungerande anläggningar, mark och lokaler för sin verksamhet.

Antal anställda: cirka 620

Huvudort: Eskilstuna

Länk till Fortifikationsverkets webbplats