”Att vara en attraktiv arbetsgivare är basen för allt”

Eva Wiberg är ny rektor vid Göteborgs universitet sedan den 1 juli 2017. In i sin nya tjänst tar hon bland annat med sig mångkamparens fokus och uthållighet.

Bild: Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet.

Du har ju varit sjukampare på elitnivå, är professor i italienska och kommer närmast från en tjänst som prorektor på Lunds universitet. Vad tar du med dig in i ditt nya uppdrag?

– Från mina år som friidrottare tar jag med mig både fokus och uthållighet. I sjukamp måste man kunna fokusera på varje gren men samtidigt se helheten. Min italienska bakgrund är också väldigt viktig och min förmåga att vara tydlig och rak har jag med mig därifrån.
– Vad gäller arbetsgivarpolitiken är det viktigaste för mig att arbetsmiljön fungerar. Att få alla att känna sig behövda i en organisation där det tyvärr finns allt för mycket av hierarkier och status är inte lätt men nödvändigt att jobba för.

Vilka utmaningar har ni som statlig verksamhet framför er?

– En utmaning är att vi har så olika förutsättningar för de olika delarna inom universitetets breda verksamhet. Historiskt har det funnits en ojämlikhet i de ekonomiska anslagen och den finns kvar till viss del. Här gäller det att jobba för att alla ska känna sig viktiga och sedda. I likhet med andra stora organisationer har vi också en utmaning i att följa upp verksamheten som pågår i ett decentraliserat universitet. Sen måste vi också anpassa oss efter hur regeringen ser på autonomin, det kommer mer detaljstyrning än vi hade förväntat oss.

I arbetet med att ta fram en strategi för statliga arbetsgivare togs tre målområden fram: Utveckling och innovation, Attraktiv arbetsgivare och Ledarskap. Vilket av dessa områden har ni särskilt fokus på?

– Att vara en attraktiv arbetsgivare, det är basen för allt. För att vara en bra arbetsgivare med god arbetsmiljö krävs bra ledare och innovation.

Vilket av dessa områden, eller något annat, tror du är den största utmaningen för staten i stort?

– Även för staten som helhet är attraktiviteten jätteviktig för att få de allra bästa att vilja jobba hos oss. Vi måste också tänka på trovärdigheten, att statliga verksamheter bibehåller ett gott rykte med tanke på skandalerna som har hänt den senaste tiden. Det påverkar ju också synen på oss som arbetsgivare.

Något som dessvärre också ligger i tiden är ifrågasättandet av auktoriteter och tron på ”alternativa fakta”. Hur hanterar ni som lärosäte det?

– Det är verkligen oroande att vetenskap kan avfärdas på det sätt som sker på vissa håll. Det är jätteviktigt att vi är ute och informerar och försöker bemöta det som uttrycks i olika forum på internet till exempel. Vi försöker bilda våra studenter och vara med i samhällsdebatten.

Berätta något som du har gjort som du är riktigt stolt över!

– Mina två barn såklart, familjen är det viktigaste av allt. Sen är jag stolt över att jag är jag.

Har du någon dold talang?

– Jag är bra på att komma ihåg namn.

Kort om Göteborgs universitet

Göteborgs universitet har 38 000 studenter och ger 1 400 kurser och 190 utbildningsprogram. Universitetets uppgift är att skapa och sprida ny kunskap. Genom att vara öppet mot omvärlden och ständigt delta i samhällsdebatten bidrar universitetet till samhällsutvecklingen.

Antal anställda: över 6000 personer

Ort: Göteborg

Länk till Göteborgs universitets webbplats