Inkluderande synsätt

Statliga arbetsgivare arbetar med sin kompetensförsörjning utifrån ett inkluderande synsätt. Att vara inkluderande förutsätter en helhetssyn med gemensamma mål och bred delaktighet i hela organisationen.

Utgångspunkt för inkludering är verksamhetens behov, krav och ekonomiska förutsättningar. Inkludering handlar om en förändring av strukturer och system så att de möjliggör att relevant kunskap och kompetens som människor innehar kommer till nytta för verksamheten utan hinder på vägen. Detta överensstämmer med andra arbetsgivarpolitiska ställningstaganden.