Webbutbildning för ledare i staten

Att vara ledare i statlig verksamhet innebär att du utifrån ditt chefs- eller annat ledaruppdrag, representerar din arbetsgivare och i den rollen är en tydlig arbetsgivarföreträdare gentemot medarbetarna och deras företrädare.

Gemensamt för statliga ledare, oavsett om de är chefer med eller utan personalansvar eller har ett annat ledaruppdrag, är att de är arbetsgivarföreträdare och bärare av arbetsgivarpolitiken gentemot medarbetarna och deras företrädare. Att vara bärare av arbetsgivarpolitiken innebär att stå upp för och följa fattade beslut. Det kan till exempel gälla bestämmelser i centrala eller lokala kollektivavtal, policys och styrdokument om till exempel arbetstider, lönesättning, rekrytering, arbetsmiljö eller samverkan. Att vara ledare i staten innebär också att vara bärare av de värden som rollen som statstjänsteman innebär.

De statliga verksamheterna är kunskapsintensiva och uppdraget ofta komplext. Som ledare behöver du ta ansvar för och driva verksamhetens utveckling inom ramen för ditt uppdrag men också agera utifrån en helhetssyn och alltid se till myndighetens bästa. Genom ett inkluderande och tillitsfullt ledarskap skapar du bättre beslutsunderlag och förutsättningar för dina medarbetare att ta ett aktivt ansvar för verksamheten och dess utveckling. Det är i dialogen om målen och i vilken riktning verksamheten är på väg som det också skapas tydlighet och engagemang.

I webbutbildningen får du grundläggande kunskaper om:

  • hur du blir en tydligare ledare och arbetsgivarföreträdare
  • hur du skapar förutsättningar för dina medarbetare att ta ansvar för sitt arbete och bidra till verksamhetens utveckling
  • särskilda omständigheter som gäller i statlig verksamhet. 

Vi rekommenderar webbläsarna Google Chrome och Microsoft Edge för webbutbildningen.

Starta webbutbildningen Ledare i staten

Webbutbildning ledare i staten