Studiestöd inom statlig sektor

Som ett komplement till lag (2022:856) om omställningsstudiestöd, finns studiestöd på det statliga avtalsområdet, i enlighet med Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på den statliga sektorn, bilaga 3.

Ett sådant stöd kan beviljas i syfte att stärka en statlig arbetstagares framtida ställning på arbetsmarknaden med beaktande av arbetsmarknadens behov.

Det finns tre former av studiestöd:

  • kortvarigt studiestöd,
  • kompletterande studiestöd och
  • förlängt studiestöd.

Mer information

Förändringar i anställningsskyddslagen och nya kollektivavtal om anställningsvillkor och omställning

Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på den statliga sektorn

Se bilaga 3: Studiestöd (Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på den statliga sektorn)