Samhällskris

Vid en samhällskris finns det många frågeställningar som en arbetsgivare vid en statlig myndighet kan behöva omhänderta. De statliga myndigheterna har enligt förordning ett ansvar för att planera för och upprätthålla en krisberedskap i händelse av att en samhällskris inträffar.

Via länkarna nedan finns stödmaterial och länktips. Till höger finns ytterligare underlag/stöd i form av avtal och skrifter.  

I promemorian "Att förbereda inför och hantera kriser i samhället som statlig arbetsgivare"  beskrivs exempelvis hur anställning av personal och förändring av beslutad semester ska hanteras vid en samhällskris. Promemorian innehåller också frågeställningar som kan vara till stöd i arbetet med krisberedskap.