Omställningsavtal

Nedan finns länk till ett informations- och presentationsmaterial om de båda avtalen. Kontakta din rådgivare om du har frågor.

Översiktlig information om innehåll, tillämpning och bakgrund till Avtal om lokala omställningsmedel och Avtal om omställning. (pdf)

Avtal om omställning

Syftet med omställningsavtalet är att stödja arbetslinjen och individens möjlighet till ett längre arbetsliv samt den förändring och omstrukture-ring av de statliga verksamheterna som krävs vid var tid.

Avtal om omställning