Försäkringar

Det är viktigt att säkerställa att de som arbetar för myndighetens räkning har ett försäkringsskydd.

Anställda vid en myndighet omfattas som huvudregel av de statliga kollektivavtalen Avtal om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) och Personskadeavtalet (PSA). Skulle myndigheten behöva teckna kompletterande försäkringsskydd ska detta ske genom Kammarkollegiet.