Ändring av beslut om semesterförläggning

Arbetsgivaren kan beordra en arbetstagare att avbryta sin semester för att komma in och arbeta. För att göra det måste dock arbetsgivaren ha tungt vägande skäl (inte utan fog). Arbetsgivaren bör först ha sett över möjligheterna att lösa situationen på andra sätt innan man beordrar in arbetstagare från semestern, till exempel genom att anlita externa tjänster.

Om arbetsgivaren beordrar in en arbetstagare utan fog så kan arbetsgivaren bli skyldig att utbetala allmänt skadestånd.

När en arbetstagares semester avbryts och hen återgår till arbetet så gäller ordinarie arbetstider och att arbetstagaren får tillbaka de semesterdagar som inte tas ut. Dessa semesterdagar förläggs återigen av arbetsgivaren med beaktande av förläggningsbestämmelserna i semesterlagen och i villkorsavtalen. Arbetsgivaren ska också ersätta den eventuella ekonomiska skada som uppstått, som till exempel kostnader för att boka om eller avboka en redan betald resa. I övrigt utgår ingen ersättning.

Arbetsgivaren kan därutöver alltid diskutera och komma överens med arbetstagaren om en ändring av semesterns förläggning. Även vid en sådan överenskommelse har arbetsgivaren att beakta vikten av att arbetstagaren får sin lagstadgade semester.

Skyldigheter gentemot arbetstagarorganisationerna fullgörs om det inte föreligger synnerliga skäl.