Tidsanvändningsstatistik

Nedanstående svar bygger huvudsakligen på regelverket för myndigheter under regeringen. För frivilliga medlemmar eller organisationer med servicekontrakt kan andra regler gälla.

Tidsanvändningsstatistik

Öppna alla
Vad är tidsanvändningsstatistik?

Tidsanvändningsstatistiken avser ett helt kalenderår och visar hur den fastställda ordinarie arbetstiden fördelas på arbetad tid och olika typer av frånvaro. Det är frivilligt att delta i tidsanvändningsstatistiken. Idag deltar drygt två tredjedelar av Arbetsgivarverkets medlemmar.

Mer information

Tidsanvändningsstatistik

När finns tidsanvändningsstatistik tillgänglig?

Underlagsfilen tas fram och lämnas in till Arbetsgivarverket efter det att januaris lönekörning är gjord och innehållet avser hela föregående kalenderår. Inlämningen görs via Arbetsgivarverkets webbaserade system för inlämning och granskning av statistik.

När statistikunderlaget är inlämnat, vanligtvis runt den 25:e januari, kan de medlemmar som så önskar logga in i systemet och hämta uppgifter till årsredovisningen avseende sjukfrånvaro med mera för sin myndighet.

Under mars månad återrapporteras statistik till de medlemmar som ingår i underlaget i excel-tabeller som innehåller myndighetsspecifik information samt referensdata i form av olika deltagartotaler. Materialet skickas med e-post till respektive myndighets medlemsföreträdare.

Hur får arbetsgivaren tillgång till uppgifter om sjukfrånvaro med mera till årsredovisningen?

När statistikunderlaget är inlämnat, vanligtvis runt den 25:e januari, kan de medlemmar som så önskar logga in i Arbetsgivarverkets webbaserade system för inlämning och granskning av statistik och hämta uppgifter till årsredovisningen avseende sjukfrånvaro med mera för sin myndighet.

Observera att man måste ha ett användarkonto i systemet. Kontakta oss via statistik@arbetsgivarverket.se  om du behöver inloggningsuppgifter.

Vem lämnar in underlagsfilen till tidsanvändningsstatistiken och hur lämnas den in?

Underlagsfilen kan produceras och lämnas in av myndigheten själv, av Statens servicecenter om myndigheten är kund hos dem och har kommit överens med dem att de ska göra det eller av lönesystemleverantören om myndigheten har en överenskommelse med dem.

Statistikfilen lämnas in till Arbetsgivarverket via det webbaserade systemet för inlämning och granskning av statistik.

Arbetsgivarguiden - ett stöd för dig som arbetsgivare

Arbetsgivarguiden ger dig stöd i din roll som arbetsgivare. Under olika ämnesområden hittar du fakta, råd och information utifrån centrala kollektivavtal och regler. Här har vi också samlat några av de vanligaste frågorna och svaren.