There is a license error on this site:
00155DE2A780 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Om en arbetstagare utför uppdrag för en annan myndighet vem har då arbetsmiljöansvaret?

Om en arbetstagare utför uppdrag för en annan myndighet men fortfarande är anställd av den första myndigheten - vem har då arbetsmiljöansvaret?

Flera arbetsgivare kan vara ansvariga för arbetsmiljön. Den myndighet som lånar ut arbetstagaren till en annan arbetsplats har till exempel ansvar för det långsiktiga arbetsmiljöarbetet, medan den som lånar in arbetstagaren svarar för att arbetstagaren har en säker arbetsmiljö som uppfyller tillämpliga lagar och föreskrifter på arbetsplatsen. Rehabiliteringsansvaret ligger på den utlånande myndigheten, som är arbetsgivare.