Vad bör en överenskommelse om avgång på grund av sjukdom innehålla?

En överenskommelse om att en anställning avslutas på grund av sjukdom bör i princip innehålla samma moment som i andra överenskommelser om avslut av anställning. Exempelvis ska en entledigandetidpunkt framgå. Det är inte aktuellt att komma överens om något som kan liknas vid en uppsägningstid. Om ni har frågor om vad en överenskommelse bör innehålla kontakta er rådgivare.