Vi har tagit hjälp av Arbetsförmedlingen i rekryteringen till ett modernt beredskapsjobb och de har förmedlat ett antal sökande till anställningen. Behöver vi även få en formell ansökan från respektive sökande?

Ja, de individer som söker det utlysta moderna beredskapsjobbet behöver inkomma med en ansökan avseende den utlysta anställningen.