Krävs saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som har en modern beredskapsanställning?

En person anställd i modernt beredskapsjobb omfattas av Särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar (VASA). När det gäller skiljande från anställning t.ex. genom uppsägning eller avsked regleras det i 1 kap. 3§ VASA men motsvarar vad som följer av 7 och 18§§ LAS. Det innebär att det krävs saklig grund för uppsägning av en person som omfattas av VASA.

Mer information

Särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar (VASA).

Lagen om anställningsskydd [Riksdagen, Svensk författningssamling]