Hur ska anställningsbeviset se ut för den som anställs på ett modernt beredskapsjobb?

Av anställningsbeviset ska framgå att grunden för den tidsbegränsade anställningen är VASA och anställningsvillkoren ska hänvisa till VASA. Se "Exempel anställningsbevis moderna beredskapsjobb" nedan.

Mer information

Exempel anställningsbevis moderna beredskapsjobb (pdf)

Mall anställningsbevis (word)