Hur bör vi informera om att vi ska rekrytera till ett modernt beredskapsjobb?

När det gäller moderna beredskapsjobb så är arbetsgivaren, vilket också framgår av regeringsuppdraget, som vanligt skyldig att informera på lämpligt sätt i enlighet med regleringen i 6§ anställningsförordningen. Myndigheten rekommenderas för dessa beredskapsjobb att anslå anställningen på myndighetens officiella anslagstavla samt att informera Arbetsförmedlingen så att de, enligt sitt uppdrag, kan bistå arbetsgivaren med att få sökande till det aktuella beredskapsjobbet.

Om det skulle bli aktuellt med ytterligare period med modernt beredskapsjobb i anslutning till tidigare sådan anställning, ska arbetsgivaren informera även om denna nya tidsbegränsade anställning i enlighet med reglerna i anställningsförordningen (se ovan).

Mer information

Anställningsförordningen [Riksdagen, Svensk författningssamling

Arbetsgivarverkets skrift Anställning i staten