Har arbetsgivaren möjlighet att meddela disciplinpåföljd för att en arbetstagare har deltagit i en otillåten arbetskonflikt?

Nej, disciplinpåföljd får inte meddelas för att en arbetstagare deltagit i en strejk eller därmed jämförlig stridsåtgärd, se 14 § lag om offentlig anställning, LOA.

Mer information

Lag om offentlig anställning, LOA [Riksdagen, Svensk författningssamling]