Hur vet jag som arbetsgivare vilka stöd- och anpassningsåtgärder som är lämpliga?

Du behöver som arbetsgivare ha en dialog med arbetstagaren om hur funktionsnedsättningen påverkar hens arbetsförmåga och tillsammans utreda om det finns stöd- och anpassningsåtgärder som kan eliminera eller i tillräcklig mån reducera konsekvenserna av funktionsnedsättningen. Du kan vid behov söka råd och kunskap hos aktörer med expertkunskaper som till exempel företagshälsovården, myndigheter eller intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättningar.