Vad måste jag som arbetsgivare göra om en medarbetares funktionsnedsättning förändras eller det tillkommer en ny funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan?

Om en medarbetares funktionsnedsättning förändras eller det tillkommer en ny funktionsnedsättning som påverkar arbetet är du som arbetsgivare skyldig att göra en förnyad bedömning av vilka skäliga stöd- och anpassningsåtgärder som kan göra att arbetstagaren kommer i en jämförbar situation med andra som inte har funktionsnedsättningen.