Vad menas med rapportering?

Med rapportering avses muntligt eller skriftligt lämnande av information om missförhållanden genom intern rapportering, extern rapportering eller offentliggörande. Rapportering kan även ske i EU:s externa rapporteringskanaler till någon av EU:s institutioner, organ och byråer.