Kan arbetsgivare dela interna rapporteringskanaler?

Statliga myndigheter kan inte dela kanaler. Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar får dock dela interna rapporteringskanaler. Det som får delas är mottagandet av rapporter och utredning om de förhållanden som har rapporterats, men det utesluter gemensamma förfaranden för kontakt med den rapporterande personen.