Gäller lagen om rapportering när det handlar om en arbetstagares arbets- och anställningsförhållande?

Lagen är normalt inte tillämplig för rapportering som endast berör den rapporterandes arbets- eller anställningsförhållanden. Att det föreligger samarbetsproblem mellan en medarbetare och chef utgör typiskt sett inte ett allmänintresse. I vissa fall kan det dock finnas ett allmänintresse om en arbetsgivare systematiskt bryter mot gällande regelverk mot arbetstagare. Eller om det avser ett missförhållande som gäller ett avtal eller annan rättshandling som påverkar allmänheten, till exempel genom korrupta handlingar.