Kan statliga arbetsgivare sluta lokala kollektivavtal med stöd av det centrala kollektivavtalet "Avtal om arbetstid m.m. under krigs- och beredskapstillstånd (AKB)"?

Nej.