När gäller allmän tjänsteplikt?

Allmän tjänsteplikt gäller endast vid höjd beredskap.