Kan arbetsgivaren krigsplacera både tillsvidareanställda och visstidsanställda?

 Ja.