Kan arbetsgivaren krigsplacera en arbetstagare som säger nej till krigsplacering?

 Ja. Arbetsgivaren har rätt att fatta beslut om krigsplacering enligt 6 § förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap.