Kan arbetsgivaren krigsplacera arbetstagare med stöd av anställningsavtalet, trots att krigsplacering aldrig nämndes när personen anställdes?

 Ja. Arbetsgivaren kan när som helst under anställningen fatta beslut om krigsplacering med stöd av författning. En krigsplacering är en planeringsåtgärd.