Finns det några särskilda krav på hur det skriftliga beskedet ska se ut?

De enda krav som finns är att beskedet ska vara skriftligt och innehålla uppgift om inställelseplats.