Hur ska arbetstagaren få veta att den är krigsplacerad?

Arbetstagaren ska få ett skriftligt besked om detta från sin arbetsgivare.