Vad är tidsanvändningsstatistik?

Tidsanvändningsstatistiken avser ett helt kalenderår och visar hur den fastställda ordinarie arbetstiden fördelas på arbetad tid och olika typer av frånvaro. Det är frivilligt att delta i tidsanvändningsstatistiken. Idag deltar drygt två tredjedelar av Arbetsgivarverkets medlemmar.

Mer information

Tidsanvändningsstatistik