Behöver du agera om det är andra personer än anställda som känner sig sexuellt trakasserade?

Ja. Skyldigheten att utreda och vidta åtgärder mot sexuella trakasserier gäller även då inhyrd eller inlånad personal och praktikanter anser sig utsatta.