Måste arbetsgivaren bevilja semester för en arbetstagare som sökt ledigt under uppsägningstiden?

Även under en uppsägningstid kan arbetstagaren söka semester. I vanlig ordning är det upp till arbetsgivaren att bevilja den eller ej.