Vi har tagit hjälp av Arbetsförmedlingen i rekryteringen och de har förmedlat ett antal sökande till anställningen. Behöver vi även få en formell ansökan från respektive sökande?

Ja, den som söker den utlysta anställningen behöver göra en egen ansökan.